vrijdag 8 september 2017

Stichting Gastoudergelden stelt je gastoudervergoeding veilig

Je hebt elkaar als ouder en gastouder gevonden. Het klikt, jullie hebben goede opvangafspraken gemaakt, zijn het eens over het opvangtarief en willen je aansluiten bij een erkend gastouderbureau. Niets staat een gelukkige samenwerking nog in de weg, of wel?

Toch kun je, voordat je je bij een gastouderbureau aansluit, met één simpele vraag een belangrijk financieel risico uitsluiten. Namelijk het risico op het verliezen van gastoudervergoeding die bedoeld is voor de gastouder. Kan er dan iets misgaan met dat geld? Ja, dat kan.  

Gastoudervergoeding via het gastouderbureau
Betalingsverkeer tussen ouder, gastouderbureau en gastouder, hoe zit het ook al weer.
Ieder gastouderbureau is volgens de Wet kinderopvang verplicht om betalingen van ouders aan gastouders door te geleiden. Dit wordt ook wel de kassiersfunctie genoemd. Dit wil zeggen dat de ouder de voor de gastouder bestemde gelden aan het gastouderbureau betaald en dat het gastouderbureau vervolgens deze betaling doorgeleid naar de gastouder. Het gastouderbureau is wettelijk verplicht om de ontvangen betaling binnen 5 kalenderdagen door te geleiden naar de gastouder. Het gastouderbureau wordt door bevoegde instanties gecontroleerd of zij aan deze voorwaarden voldoen.

Gastouderbureau geleid niet door?
Maar wat als de ouder de gelden bestemt voor de gastouder overmaakt naar het gastouderbureau en de gastouder ontvangt haar geld veel te laat of helemaal niet ? Dat is heel vervelend, maar moet je je dan ook zorgen moet maken of het geld uiteindelijk wel bij de gastouder terechtkomt? Ja, het te laat of niet doorgeleiden van de van ouders ontvangen gelden, kunnen signalen zijn dat het gastouderbureau in financiële problemen zit. Of je je echt zorgen moet maken of de gastouder wel haar gelden ontvangen, hangt af van de vraag hoe een gastouderbureau is georganiseerd.

Eigen vermogen of niet?
Ontvangt een gastouderbureau gelden bestemd voor de gastouder op haar eigen rekening, dan zijn deze gelden op dat moment in handen van het bureau. Heeft het gastouderbureau haar financiële administratie niet op orde, raakt het in financiële problemen of gaat het zelfs failliet? Dan valt de rekening met daarop ook de gelden bestemd voor de gastouder die door ouders zijn overgemaakt, onder het eigen vermogen van het gastouderbureau.

In de praktijk betekent dit dat gastouders gedupeerd kunnen worden omdat hun vergoeding, die op de rekening van het gastouderbureau staat, voor andere doeleinden gebruikt wordt dan voor het uitbetalen van gastoudervergoeding. Dit kan grote financiële gevolgen hebben voor de gastouder. Een risico dat niemand graag wenst te lopen én wat eenvoudig voorkomen kan worden.

Stichting Derdengelden
Wil je als ouder en gastouder zeker weten dat de gastoudervergoeding altijd bij de gastouder terechtkomt? Kies dan voor een gastouderbureau dat gebruikmaakt van een rekening die altijd buiten het eigen vermogen van het gastouderbureau valt. Wat er ook gebeurt met het gastouderbureau.

Gastouderbureau ViaViela maakt gebruik van een stichting: Stichting Gastoudergelden. Alle voor gastouders bestemde betalingen verlopen bij ViaViela via een aparte rekening op naam van Stichting Gastoudergelden. Wat er ook gebeurt met ViaViela, Stichting Gastoudergelden zorgt ervoor dat je als ouder of gastouder 100% garantie hebt dat iedere euro die wordt ontvangen van de ouder binnen de gestelde termijn bij de rechtmatige eigenaar terecht komt. De gastouder dus! Logisch, vinden we bij ViaViela.vrijdag 31 maart 2017

Ben jij een gastouder of een nanny?

Werk je als opvangprofessional in de kleinschalige kinderopvang dan ben je een gastouder of nanny. Voor je registratie in het Landelijk Register voor Kinderopvang en Peuterspeelzalen maakt het niks uit; het LRKP registreert iedereen als gastouder. Maar voor jezelf en voor ouders zijn er wel degelijk verschillen. 

Opvanglocatie  
Bij de keuze of je als gastouder of nanny aan de slag gaat is de belangrijkste vraag: Waar ga ik opvang bieden? De meeste gastouder- en nannybureaus bepalen het verschil tussen een gastouder en een nanny op basis van de opvanglocatie. Vang jij kinderen in jouw eigen huis op (of in een ruimte aan huis ingericht als opvangruimte), dan ben je een gastouder. Bied je opvang bij ouders in huis, dan word je vaak een nanny genoemd.

Naast praktische overwegingen bij de keuze in je opvanglocatie, is het goed om te weten dat opvang bieden in jouw eigen huis of aan huis bij ouders juridische, belastingtechnische of andere financiële gevolgen kan hebben. De opvanglocatie is namelijk van invloed op:

 • Gezagverhouding: Dit is een juridische term die draait om de vraag: wie bepaalt hoe jij jouw werk doet, jij of de ouder? Bij opvang in jouw eigen huis (gastouder) gaat de wet ervan uit dat jij de regie hebt en dat er geen gezagsverhouding is. Vang je kinderen op in het huis van de ouders (nanny) dan is die gezagsverhouding er wel, want dan bepaalt de ouder in de meeste gevallen de regels.
 • Soort overeenkomst: Wel of geen gezagsverhouding heeft weer gevolgen voor het soort overeenkomst wat je sluit met ouders. In de praktijk komen de volgende twee soorten het meeste voor: de Overeenkomst van opdracht en de Regelingdienstverlening aan huis. Als gastouder heb je te maken met de eerste en als nanny met de tweede variant. De verschillen tussen de overeenkomsten liggen vooral op het vlak van zekerheid, zoals bijvoorbeeld loondoorbetaling bij ziekte. Daar tegenover staat dat de ene variant meer belastingtechnische voordelen biedt dan de andere.

Gastoudergids 2017
Meer lezen over de verschillen tussen gastouder- en nanny-opvang?
Download dan de Gastoudergids 2017, krijg antwoord op jouw vragen en ontdek slimme financiële weetjes!


maandag 20 februari 2017

10 Belangrijke weetjes voor iedere gastouder en nanny

Dat je zelf je opvanglocatie inricht, bepaalt op welke dagen je werkt en hoe je huisregels eruitzien, weten de meeste opvangprofessionals die als gastouder aan de slag gaan wel. Maar dat je zelf je pensioen moet regelen of achter die niet-betalende ouder aangaat, is niet altijd bij iedereen bekend.
Daarom, voor de zekerheid, hier nog even 10 belangrijke dingen die iedere gastouder of nanny moet weten over de financiële kant van het gastouderschap:

 1. Je werkt niet in loondienst maar volgens een overeenkomst van opdracht of de Regeling dienstverlening aan huis (als je bij ouders in huis opvang verricht).
 2. Je draagt zelf inkomstenbelasting af en moet daarnaast 5,4% reserveren voor je bijdrage Zorgverzekeringswet.
 3. Je kunt je aangifte inkomstenbelasting invullen als freelancer of zzp-er. Als zzp-er betaal je minder belasting, omdat je gebruikt kunt maken van fiscale voordelen. Om hiervoor in aanmerking te komen moet je wel aan verschillende voorwaarden van de Belastingdienst voldoen.
 4. Er zijn verschillende kosten die je mag opvoeren om je inkomen te verlagen, hierdoor betaal je minder belasting over je inkomsten.
 5. Je bent vrij om jouw eigen uurtarief te bepalen.
 6. Dit uurtarief moet niet alleen genoeg zijn om rond te komen, je regelt er ook zaken van zoals je pensioen, verzekeringen en een reservepotje.
 7. Gaat er tijdens je werk iets stuk of er gebeurt iets met je opvangkind, dan dekt je particuliere aansprakelijkheidsverzekering deze schade niet. Informeer of je gastouderbureau hier collectief een verzekering voor heeft afgesloten.
 8. Wanneer een ouder jou ondanks inspanningen van jouw kant maar niet betaalt, kun je een incassobureau inschakelen. De kosten hiervoor komen vaak voor rekening van de niet-betalende ouder.
 9. Ziek zijn = geen inkomsten. Er zijn verschillende alternatieven buiten een aov waarmee je dit risico afdekt, zoals jezelf aansluiten bij een broodfonds of een verzekering via het UWV.
 10. Er bestaat een gratis e-book waar je alles over deze 9 weetjes en nog veel meer financiële tips voor gastouders en nanny’s kunt vinden: de Gastoudergids 2017.
 
Download de gratis Gastoudergids 2017, het e-book over jouw financiële mogelijkheden, kansen en risico’s als zelfstandige opvangprofessional.