vrijdag 7 juni 2013

Een aparte stichting voor de kassiersfunctie - niet afschaffen maar verplichten!

Er is een einde gekomen aan twee jaar lang onduidelijkheid over de invulling van de kassiersfunctie door gastouderbureaus. De Raad van State, het hoogste rechtscollege, heeft een uitspraak gedaan: Gastouderbureaus die de ‘kassiersfunctie’ hebben uitbesteed, vallen onder het begrip 'gastouderbureau' in de zin van de wet.

Waarom was deze verduidelijking noodzakelijk? De vergunning van een Amsterdams gastouderbureau stond op het spel omdat de gemeente Amsterdam vond dat dit bureau niet aan de eisen van de wet voldeed. Het had de kassiersfunctie uitbesteed. En in de toetsingskaders (lees: vertaling van de wet naar toetsbare onderdelen) staat dat een gastouderbureau de kassiersfunctie moet vervullen. Klinkt misschien logisch, maar dat is het niet. Zeker niet als je dat juist doet voor je klant.


Veilig en transparant betalingsverkeer 


"De Raad van State heeft overwogen dat uit de bewoordingen van artikel 1.49 Wet kinderopvang niet volgt dat een gastouderbureau de betalingen zelf dient door te geleiden, maar uitsluitend dat het voor de doorgeleiding en de controleerbaarheid daarvan zorg draagt", aldus Nienke Scharroo, onze jurist. 
ViaViela heeft zich actief ingezet voor deze zaak omdat wij het ook 'uitbesteden'. Geld van ouders dat voor gastouders is bestemd, gaat via een aparte, veilige rekening van de Stichting Gastoudergelden. De Stichting zorgt vervolgens voor doorbetaling aan de gastouder. Nienke vertelt verder: "Deze invulling van de kassiersfunctie biedt voor de ouders en gastouders de meeste veiligheid. Door ervoor te kiezen de geldstromen via een aparte rekening van een aparte stichting te laten lopen, is de controle hierop heel eenvoudig en de veiligheid gewaarborgd. Het zijn immers onze eigen consulenten die, samen met de Stichting, er op toezien dat de betalingen tijdig en juist gebeuren.


Verplichten! 

En dan te bedenken dat de Gemeente Amsterdam deze werkwijze wilde afstraffen. Het tegenovergestelde moet gebeuren. Minister Asscher, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zou alle kinderopvangorganisaties een dergelijke werkwijze moeten verplichten. Als een kinderopvangorganisatie failliet gaat, is het geld van de ouder veilig bij een aparte, veilige rekening van een Stichting. We zien de laatste tijd met enige regelmaat dat ouders en gastouders kinderopvangtoeslag kwijt raken omdat deze op de rekening van het failliete gastouderbureau stond. 

Aan alle klanten van ViaViela: Geen zorgen, jullie zitten goed en veilig! 


Klik hier voor meer informatie over de uitspraak