maandag 3 februari 2014

“Het houdt niet op. Niet vanzelf ”

Het alom bekende zinnetje van de campagne van Rijksoverheid tegen kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling. Door veel mensen bestempeld als irritant omdat het zo blijft hangen. 

Maar cijfers laten zien dat zo’n grootschalige campagne nodig is. Want wist je dat kindermishandeling in Nederland al meer dan 119.00 keer per jaar voorkomt? In een schoolklas van 30 kinderen wordt tenminste 1 kind mishandeld. 

Om dit aantal naar beneden te brengen, is sinds 1 juli 2013 de Wet Meldcode van kracht. Deze Wet verplicht alle professionals gebruik te maken van een Meldcode (stappenplan) bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld. 

Maar het zou toch geweldig zijn als iedereen weet  welke signalen er horen bij kindermishandeling en vooral wat je kunt doen als je deze signalen herkent? 

Bij mishandeling wordt vaak gedacht aan lichamelijk geweld, maar ook seksueel misbruik of nauwelijks aandacht en liefde krijgen (verwaarlozing) is een vorm van kindermishandeling. Een aantal voorbeelden:

- Een ouder staat het kind geen vriendschap met leeftijdsgenootjes toe.
- Een kind is getuige van ruziĆ«nde ouders die elkaar de huid vol schelden.
- Een kind wordt stelselmatig gekleineerd en vernederd.
- Een ouder verzorgt geen eten voor het kind.  

Veel slachtoffers krijgen nooit hulp omdat er niemand aan de bel trekt. Als je iets merkt van kindermishandeling in je omgeving, doe dan iets. Want de gevolgen van kindermishandeling (op zowel korte als lange termijn) zijn niet te overzien. We geven je een aantal tips:

Sta open voor signalen van kindermishandeling.
Als je het gevoel hebt dat er 'iets' aan de hand is, klopt dat vaak ook. Je bent waarschijnlijk niet de enige die iets ziet, maar misschien wel de eerste die wat doet. 

Joyce Blauwhoff (JB Expertise) is trainster van de LTAK. Zij vult aan: Zorg ervoor dat je actie onderneemt, het kind heeft jou nodig.

Praat met de betrokkenen en zorg dat je er bent voor het kind.
Kindermishandeling komt vaak voor uit onmacht. Voor slachtoffers is de situatie vaak uitzichtloos. Beschrijf het signaal in waargenomen feiten. Bijvoorbeeld 'Ik hoorde jullie gisteren ruzie maken. Ik merk dat ik mij zorgen maak', aldus Joyce Blauwhoff. 

Kinderen die worden mishandeld, durven er vaak niet over te praten. Ze schamen zich en denken vaak dat het hun eigen schuld is, of dat ze niet geloofd worden. Je kunt er zijn voor de ouders en het kind. Door te luisteren of te vragen of je iets kunt doen. 

Neem contact op met het AMK.
Wil je weten of je je terecht zorgen maakt? Neem dan contact op met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) op 0900-123 123 0.

Directe nood? Neem contact op met de politie.
Loopt het kind acuut gevaar? Bel dan 112. Opvoeden doen we samen. Als we niets doen, houdt het ook niet op. 

Wil jij weten of je de signalen herkent? Doe dan  hier een korte test of volg nu de cursus Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor slechts 10,- op Samenopvoeden.nl.